Наташа Палић

Nekada davno, u drugoj polovini prošlog veka, ja sam verovala da svaka reč može doslovno da se prevede, pa je tako Uskrs, na engleskom, u mojoj glavi bio Resurrection Day. Kasnije sam saznala da je Uskrs u stvari Easter. Zaključla sam da to znači nešto kao Istočnik, onaj koji je sa Istoka, a Isus je sa Bliskog istoka, pa logično onda. Proverivši etimojogiju reči Easter ( postoji etimiloški rečnik engleskog jezika ) naučila sam da reč potiče od reči Ēostre, boginje čije se praznik proslavljao u aprilu. Mora da je bila boginja proleća čim se praznik proslavljao u aprilu, kao staroslovenska Vesna. Možda je bila i boginja rata, ratovi su često počinjali u proleće. Nemam pojma, pitajte Google-a. Tako je zapisao kaluđer Bede u osmom veku, a kasnije je mesec Ēostre beležen kao mesec Pascha. Na holandskom je Uskrs Ooster, na nemačkom Ostern, očigledno iz istog korena reči. Na aramejkom ( to je jezik kojim je govorio Isus), grčkom i latimskom je Pascha, na francuskom Påques, na italijanskom Pasqua, na španskim Pascua de Resurrección, .na norveškom Påske, na švedskom Påsk, na ruskom Пасха, na turskom Paskalya, na albanskom Pashkët, na rumunskom Paşti, na bugarskom Великден, na češkom Velikanoce, na poljskom Welkanoc. Pa šta?-možda se pitate kao naš preCednik. Evo šta, skoro da je svuda isto, najčešći naziv pasha potiče od jevrejskog praznika Passover, odnosno Pesach, kojim se proslavlja oslobađanje Izraelaca iz egipatskog ropstva, proslava traje sedam, osam dana, u aprilu, kada se ovo sa Isusom i desilo, kaže Novi zavet. I, jeste, pametno su se setili da sve poveżu sa praznicima proleća, što da ne, vaskrsava priroda, vaskrsava život, dolazak proleća treba slaviti, a i ne sećam se kada smo se toliko radovali proleću kao ove godine. Zato se nerviram kada čujem katolički Uskrs, pravoslavni Uskrs, sve je to isto, sve je povezano i proleće i mesec april i Passover I Uskrs i Isus, samo da se još Bugari I Poljaci dogovore da li je u pitanju velika noć ili veliki dan. Dolazak proleća je najradosniji praznik, slavite ga svakog dana, može i „13. u decembru“, ali setite se Isus je propovedao ljubav I bratstvo među ljudima. Ne dajte da nas opet, i opet zavade i vladaju. A, stalno nam to rade. Isusa su zakucali pre julijanskog i gregorijanskog kalendara. I pre Milutina Milankovića. A, Isus je baš bio car. Onako hipi, duga kosa, lep, uspevao je da nahrani ljude, borio se za pravdu i bratstvo među ljudima. Moj tip. Liberté, égalite, fraternité! Eto, takav je bio Džizus! Vaistinu revolucionar! Prometej! Jedino je možda, ako smem da primetim, imao problem sa mamom. Kao ono, svi su ljudi grešni, osim moje mame. E, takvi me tipovi malo nerviraju, ali kad pomislim kakav mu je tata, onda je Džizusu oprošteno. Happy Resurrection Day!